Ἀντιπολίτευση, ἐπίταση ρευστότητός της

Στὴν ἐπίταση τῆς ρευστότητος στὴν ἀντιπολίτευση, μὲ πρῶτο τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁδηγοῦν οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν ∙ ὅλες οἱ πρωτοβουλίες του ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο, γιὰ θερμὸ Χειμῶνα καὶ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως μὲ λαϊκὲς κινητοποιήσεις, ἐστράφησαν ἐναντίον του, ἐνῶ ὁ κόλαφος στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ καὶ ἡ πανωλεθρία μὲ τὰ φάρμακα στὴ Βουλή, ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς συμμάχους του σὲ ἐπανεκτίμηση τῆς θέσεώς του∙ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, ΑΝΕΛ καὶ ΚΚΕ, ἀποχώρησαν ἀπ’ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὰ φάρμακα, ἐνῶ εἶχαν δεσμευθεῖ ὅτι θὰ ψήφιζαν ὑπέρ. Ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἐμφανίζεται ἀπομονωμένη στὴν πολιτικὴ ζωὴ κι ὄχι ἡ κυβέρνηση∙ αὐτὸ εἶναι πρωτοφανές, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως. Συνήθως ἡ κυβέρνηση βρίσκεται ἀπομονωμένη καὶ μάλιστα σὲ περίοδο οἰκονομικῆς κρίσεως.