ΝΟΚΙΑ, κέντρο της ἐρευνῶν

Τὴν ἐπέκταση τοῦ κέντρου της ἐρευνῶν μὲ 150 νέους προγραμματιστὲς ἐγκαινίασε ἡ ΝΟΚΙΑ στὴν Ἀθήνα∙ γίνεται ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα ἐρευνητικά της κέντρα καὶ ἐξειδικεύεται στὴν ἀνάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας στὴν κινητὴ τηλεφωνία. Ἡ μεγάλη φιλανδικὴ ἑταιρεία, πρώτη πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια στὶς πωλήσεις κινητῶν τηλεφώνων παγκοσμίως, ἔχασε τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπ’ τὴν κορεατικὴ SAMSUNG καὶ τὴν ἀμερικανικὴ APPLE, διότι ὑστέρησε στὴν ἔρευνά της, γιὰ νέα μοντέλα∙ τὸ κενὸ αὐτὸ ἐλπίζει ὅτι μπορεῖ νὰ τὸ καλύψει μὲ τὰ δικά της μοντέλα. Τὶς δημιουργικὲς δυνατότητες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἐπιχειρεῖ ἀξιοποιῆσαι, ἂν καί, καὶ ἡ SAMSUNG στὴν Πάτρα ἔχει τὸ κέντρο ἐρευνῶν της, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιό της.