ΣΥΡΙΖΑ, αὐτοεγκατάλειψη

Τὴν εἰκόνα αὐτοεγκαταλείψεως δίδει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὶς τελευταῖες μέρες, καθὼς ἀδυνατεῖ ἀπαντῆσαι ἐγκαίρως καὶ πειστικῶς στὶς πολιτικὲς προκλήσεις∙ ἔτσι, στὴν συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἀπουσίαζαν οἱ βασικοὶ ὁμιλητές του, ἐνῶ ὅσοι πῆραν τὸ λόγο ἀρκέσθηκαν στὴν ἐπανάληψη τῆς κομματικῆς ἐκθέσεως ἰδεῶν, ὡς πρὸς τὸ τί πρέπει νὰ εἶναι ὁ προϋπολογισμός. Στὰ φάρμακα, ἀπομονώθηκε καὶ στὴ Βουλή, ἐνῶ καὶ γιὰ τὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ ὑποβρύχια δὲν μπόρεσε νὰ δώσει οὐσιαστικὴ συνέχεια∙ αἰτία λένε ὅτι εἶναι οἱ ἐσωτερικὲς διαφωνίες, οἱ ὁποῖες ἐξελίσσονται, μετὰ τὰ ἀποτελέσματα στὸ ΤΕΕ, στὶς γνωστὲς ἀδελφοκτόνες συγκρούσεις τῶν ἀριστερῶν κομμάτων. Κανεὶς δὲν συγχωρεῖ τὴν πρωτοφανῆ συντριβὴ ἀριστεροῦ κόμματος στοὺς παραδοσιακὰ ἀριστεροὺς τεχνικούς.