Συμφωνία Γερμανίας τελικὰ

Σὲ τελικὴ συμφωνία κατέληξαν τὰ δύο μεγάλα κόμματα τῆς Γερμανίας, μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτιες διαβουλεύσεις, καὶ ἡ κυβέρνηση συνασπισμοῦ ὁρκίζεται στὶς 17 Δεκεμβρίου∙ ἀπομένουν οἱ λεπτομέρειες στὴν κατανομὴ τῶν ὑπουργείων καὶ κυρίως τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, διότι οἱ Σοσιαλδημοκράτες τὸ διεκδικοῦν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ καὶ οἱ Χριστιανοδημοκράτες θέλουν τὸν Βόλγφφνγκανγκ Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πιὸ δημοφιλὴς πολιτικὸς τῆς χώρας. Σημαντικὸ βῆμα ἦταν ἡ συμφωνία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ κατώτατο ὡρομίσθιο 8,50 εὐρώ, τὸ ὁποῖο ἐπηρεάζει 5,5 ἑκατομμύρια ἐργαζομένους, ἢτοι τὸ 17% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ∙ ἡ ἐκκρεμότης γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Εὐρωζώνη τελειώνει καὶ ἡ καγκελάριος ὁρκίζεται γιὰ τὴν τρίτη θητεία της, μετὰ τὸν θρίαμβό της στὶς ἐκλογὲς τῆς 22ας Σεπτεμβρίου. Ἡ συμφωνία μᾶλλον θὰ ὑποβληθεῖ γιὰ ἔγκριση ἀπ’ τὰ κομματικὰ στελέχη τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος, ἐντὸς τῶν δύο προσεχῶν ἑβδομάδων, μὲ ἐπιστολικὴ ψῆφο σὲ πανγερμανικὸ ἐπίπεδο.