Τουρκία, ἐθελοντὲς Συρίας

Ἡ συμμετοχὴ Τούρκων ἐθελοντῶν στὶς τάξεις τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων τῆς Συρίας ἐξελίσσεται σὲ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἄγκυρα∙ ἐκτιμᾶται ὅτι πάνω ἀπὸ 500 Τοῦρκοι ὑπήκοοι, κυρίως ἀπ’ τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, βρίσκονται ἀκόμη στὴν γειτονικὴ χώρα καὶ πρωτοστατοῦν στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Πρόκειται γιὰ φανατικοὺς Σουνίτες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποκτήσει στενὲς σχέσεις μὲ τὶς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις καὶ τὴν Ἀλ Κάιντα∙ ἡ εἰρήνευση στὴ Συρία σημαίνει ὅτι αὐτοὶ ἐπιστρέφουν στὴ χώρα τους, ἀφοῦ καὶ τώρα ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἐπικοινωνίας διότι γνωρίζουν ὅλα τὰ μυστικὰ μονοπάτια ποὺ δὲν ἐλέγχονται ἀπ’ τὸν τουρκικὸ στρατό. Πολλοὶ στὴν κυβέρνηση φοβοῦνται ὅτι αὐτοὶ θὰ μεταφέρουν τὴν δράση τους στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας∙ οἱ ἀρχὲς τοὺς παρακολουθοῦν στενά, ἀλλὰ εἶναι πολὺ δύσκολος ὁ ἔλεγχός τους.