ΗΠΑ, νέα τοξικὰ ὁμόλογα

Τὴν ἀπειλὴ προβλήματος τοξικῶν ὁμολόγων ἀντιμετωπίζει ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία, καθὼς στὸ προσεχὲς διάστημα λήγουν τὰ πρῶτα τραπεζικὰ ὁμόλογα, ὅσων εἶχαν προβεῖ σὲ ρύθμιση τῶν στεγαστικῶν τους δανείων, μετὰ τὴν κρίση τοῦ 2007∙ δεκάδες ἑκατομμύρια Ἀμερικανοὶ εἶχαν δεχθεῖ τὴν ρύθμιση, ἐνῶ ἀκόμα περισσότεροι εἶχαν ἐγκαταλείψει τὰ ἀκίνητά τους στὶς τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἀκόμη τὰ ἔχουν ὡς ἐπισφάλειες στὴν περιουσία τους. Πολλοὶ ἔγκυροι ἀναλυτὲς φοβοῦνται, ὅτι, ἐὰν δὲν γίνει κανονικὰ ἡ ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων, ἡ τραπεζικὴ ἀγορὰ ἀδυνατεῖ ἐξυπηρετῆσαι αὐτὰ καὶ θὰ παρουσιασθεῖ μεγάλο πρόβλημα ρευστότητος στὴν οἰκονομία∙ ἤδη ἡ μεγάλη χώρα ἀντιμετωπίζει ὀξύτατο πρόβλημα ἐκροῆς κεφαλαίων, ἐνῶ πολλοὶ παρατηρητὲς κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἀπότομη ἄνοδο τῶν μετοχῶν ποὺ προοιωνίζει τὴν ἔκρηξη νέας οἰκονομικῆς κρίσεως.