Κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, πολλὰ ἐγκώμια

Τὰ ἐγκώμια ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες μας τὸ τελευταῖο ἔτος πολλαπλασιάζονται καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκεῖ δὲν τὸ περιμέναμε∙ τὸ πρακτορεῖο Bloomberg, μᾶς βομβάρδιζε τὴν τετραετία γιὰ τὴν ἀνικανότητά μας στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, θεωρώντας ὡς φυσικὴ κατάληξη τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Χθὲς δημοσίευσε ἐξαιρετικὰ ἐπαινετικὸ ἄρθρο γιὰ ἐμᾶς, λέγοντας ὅτι πεύχαμε περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Ἱσπανία, μὲ τὴν τεράστια μείωση τοῦ ἐλλείμματος καὶ τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ ἡ δημοσίευση μετράει περισσότερο ἀπ’ τὸ περιεχόμενο, διότι θεωρεῖται ὡς πράσινο φῶς γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας, σὲ ἐποχὴ μάλιστα ἐπιταχυνομένης ἐκροῆς κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Ἀμερική, μὲ πολλοὺς προορισμούς. Ἔτσι, μεταξὺ τῶν ἄλλων προορισμῶν περιλαμβάνει καὶ τὴν Ἑλλάδα.