Παρεμβάσεις τῶν συντεχνιῶν

Οἱ παρεμβάσεις τῶν συντεχνιῶν συνεχίζονται, ὅπως στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο καὶ στὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, μὲ τοὺς διοικητικοὺς καὶ στὸν ΕΟΠΠΥ μὲ τοὺς γιατρούς, ἀλλὰ σὲ πλήρη ἀπομόνωσή τους ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη∙ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἐπίσης, σὲ δευτερεύοντα θέματα κι ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει ἐπέλθει συμφωνία, πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς 19ης Δεκεμβερίου. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ξένου κεφαλαίου, ἀποτυπώνεται στὴν εἰσροὴ τῶν ἐπενδύσεων, ἐνῶ ἐπιταχύνονται οἱ διαγωνισμοὶ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ γιὰ τὸν Ἀστέρα τῆς Βουλιαγμένης καὶ γιὰ τὸ Ἑλληνικό∙ γιὰ τὸ δεύτερο ὁ πρῶτος, μὲ τέσσερες ἐνδιαφερομένους, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Κατάρ, καὶ γιὰ τὸ πρῶτο προκηρύσσεται ὁ τελικὸς διαγωνισμός. Τὸ ἐμιρᾶτο δὲν ἀλλάζει τακτικὴ καὶ κάνει τὶς ἐπενδύσεις του μόνο μὲ διμερεῖς συμφωνίες∙ αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατο, γιὰ τὴν μεγαλύτερη ἐπένδυση στὴν χώρα μας τουλάχιστον τὶς τελευταῖες δεκαετίες.