Γαλλία, Ἱσπανία, συμφωνία

Σὲ πλήρη συμφωνία κατέληξαν ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ ὁ Μαριάνο Ραχόι, γιὰ τὴν ἀνάγκη ταχείας ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος, τὶς παραμονὲς τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, ἐπισκέφθηκε τὴν Μαδρίτη γιὰ συντονισμὸ τῆς τακτικῆς τους στὶς Βρυξέλλες ἀργότερα. Ἡ Ἱσπανία ἔχει ξεπεράσει τὴν κρίση καὶ ἔχει εἰσέλθει σὲ περίοδο ἀνακάμψεως, μὲ τὴν ἀπότομη πτώση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων της στὶς ἀγορές∙ ἡ Γαλλία ἀπειλεῖται μὲ σοβαρὴ κρίση, καθὼς ἡ κυβέρνηση ἔχει φανεῖ ὑπερβολικὰ ἐλαστική, ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῶν ὀργανωμένων ὁμάδων, σὲ ὅλες τὶς πρωτοβουλίες της γιὰ μεταρρυθμίσεις. Ὁ πρόεδρος ἔχει ὑποστεῖ τὶς συνέπειες, καθὼς ἡ δημοτικότης του ἔχει πέσει στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο προέδρου τῆς πέμπτης γαλλικῆς δημοκρατίας∙ οἱ πιέσεις στὸ ἐσωτερικό, γιὰ τὴν ἀνάληψη πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν, εἶναι ἀφόρητες, ἀλλὰ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀποφεύγει τὸν ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως, ἐλπίζει στὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν Γαλλία.