Ἑλλάς, μαθήματα σὲ τρόικα

Τὰ μαθήματά τους ἀπ’ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἑλλάδος μελετοῦν οἱ εἰδικοὶ τῆς τρόικα στὴν Οὐάσιγκτον καὶ στὶς Βρυξέλλες∙ πρόκειται γιὰ ὅσους εἶχαν εἰσηγηθεῖ τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο Μνημόνιο, μὲ τὰ ὁριζόντια μέτρα σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἀλλὰ χωρὶς καμμία ἔμφαση στὶς μεταρρυθμίσεις∙ εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἔδιναν κάθε τρίμηνο συγχαρητήρια στὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση καὶ ὑποστήριζαν ὅτι, πρῶτα θὰ γίνει ἠ δημοσιονομικὴ ἐξυγίανση καὶ μετὰ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Τώρα ἀναγνωρίζουν τὸ λάθος τους, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὴν καθυστέρηση στὴν περικοπὴ τοῦ χρέους, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἔπρεπε νὰ προηγθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ μετὰ νὰ γίνει ἡ περικοπή∙ τὴν εὐθυνοφοβία τους ἀποδεικνύουν καὶ πάλι, διότι, ἀφοῦ ἀναγνωρζουν τὰ λάθη τους, νὰ ἀναλάβουν καὶ τὶς εὐθύνες, νὰ πληρώσουν, ὅπως ὐποστηρίζει ὁ Μάρτιν Σοὺτζ πρὸς τιμήν του. Γιὰ προπέτασμα καπνοῦ πρόκειται τῶν ἀτλαντιστῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἐν Βρυξέλλες ἀνθρώπων τους.