Ἱταλία, ἱστορικὴ καμπὴ

Ἡ ἀποπομπὴ τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι ἀπ’ τὴν Γερουσία τῆς Ἰταλίας χαρακτηρίζεται ἀπ’ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ Εὐρωπαίους πολιικοὺς παρατηρητὲς ὡς καμπὴ στὴν πρόσφατη ἱστορία τῆς χώρας∙ ὁ πρόεδρος τῆς Φόρτσα Ἰτάλια εἶχε κυριαρχήσει στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας τὴν τελευταία εἰκοσιοπενταετία, μετὰ τὴν κατέρρευση τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν κομμάτων τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου. Ἀκόμη καὶ στὶς περυσινὲς ἐκλογὲς τὸ κόμμα του ἦρθε δεύτερο καὶ δὲν σχηματιζόταν κυβέρνηση, χωρὶς τὴν συμμετοχή του∙ ὁ Ἐνρίκο Λέττα ἐπέτυχε, ὄχι μόνο τὸν σχηματισμὸ ἰσχυρᾶς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν διαφοροποίηση τῶν δεξιῶν βουλευτῶν ἀπ’ τὸν ἀρχηγό τους καὶ τὴν πολιτική του. Τὸ μέλλον ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸ ἔργο τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως∙ ἐὰν ἀντιμετωπίσει τὴν κρίση καὶ ὁδηγήσει τὴν οἰκονομία στὴν ἀνάπτυξη ἀλλάζει ἡ πολιτικὴ δυναμική.