Κεντρική, Ἀνατολικὴ Εὐρώπη

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης περιορίσθηκε σὲ πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις στὸ Βίλνιους τῆς Λιθουανίας, προεδρευούσης τὸ τρέχον ἑξάμηνο στὴν Ἕνωση∙ ἡ ὑπογραφὴ συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὶς πρώην σοβιετικὲς χῶρες ναυάγησε, μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς Οὐκρανίας, ὅπως συμμορφωθεῖ στοὺς ὅρους γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τῆς πρώην πρωθυπουργοῦ, ἐνόχου γιὰ ἐγκλήματα διαφθορᾶς. Οἱ πρόεδροι, Οὐκρανίας, Λευκορωσίας, Μολδαβίας, Γεωργίας, Ἀρμενίας, Ἀζερμπαϊτζὰν εἶναι παρόντες, ὅπως καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλὰ χωρὶς ὑπογραφή∙ οἱ συμφωνίες εἶχαν προετοιμασθεῖ στὴν περίοδο τῶν φιλοαμερικανῶν προέδρων σὲ Οὐκρανία καὶ Γεωργία, ἀλλὰ τώρα ἄλλαξαν οἱ πρόεδροι καὶ οἱ νέοι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ὄξυνση τῶν σχέσεών τους μὲ τὴν Μόσχα, ἀλλὰ οὔτε πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, Γερμανία, Γαλλία, Ἱσπανία, Ἑλλάς. Τὶς θεωροῦν ὡς διατάραξη τῆς διεθνοῦς ἰσορροπίας.