Ἀπρόκαλυπτη ὑπονόμευση τῆς διαπλοκῆς

Ἡ διαπλοκὴ ἐπιδίδεται πλέον ἀπροκάλυπτα στὴν ὑπονόμευση τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, χωρὶς διακριτικότητα, ὅπως γινόταν παλαιότερα ἀπ’ τὸν ὑπεύθυνο τύπο∙ τὸ ἕνα συγκρότημα προωθεῖ σχέδια γιὰ διαφωνίες Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πρώην πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει οὐδεμία ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνθρώπους του∙ τὸ ἄλλο προβάλλει τὶς ἀπόψεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων καὶ τῶν ἐν Βρυξέλλες ἀνθρώπων τους, ὅτι εὐθύνεται ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν καθυστέρηση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα. Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν βρίσκουν ἀπήχηση στοὺς ἀναγνῶστες τους -ὅσους ἔχουν ἀπομείνει δηλαδή-, δείχνουν ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει∙ ὁμολογοῦν ἔτσι ἐμπράκτως ὅτι εἶναι τυφλὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται φαίνεται μόνο γιὰ νὰ ἐπιδεικνύουν τὴν παρουσία τους, γιὰ τίποτε ἄλλο.