Ὑπεκφυγὲς συστηματικὰ πάλι

Σὲ ὑπεκφυγὲς ἐπιδίδεται συστηματικὰ πάλι ὁ τελευταῖος σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἑκουσία συμμετοχή του στὸ σχέδιο χρεωκοπίας τῆς χώρας καὶ διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ ἀπάντηση στὰ δημοσιεύματα γιὰ ἀναφορὲς στὸ βιβλίο τοῦ Χοσὲ Θαπατέρο ἔχει δευτερεύουσα σημασία, διότι ἀναμένεται εἰλικρινὴς ἀπολογία, τοῦ γιατὶ πρότεινε τὸ δημοψήφισμα, μὲ ποιὰ λογικὴ καὶ ποιὸν σκοπό∙ τὰ ἄλλα εἶναι «περὶ ὄνου σκιᾶς». Δεύτερον, γιατὶ κατασυκοφάντησε τὸν ἑλλληνικὸ λαό, μὲ τὶς δηλώσεις του ὅτι εἶναι διαφθαρμένος, ἀπ’ τὴν κορυφὴ ὥς τὰ νύχια, καὶ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, μὲ τὰ περὶ ψευδῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ πλήρη ἀπραξία ἐπὶ ὀκτάμηνο, μὲ τὶς ἐπαφές του μὲ τοὺς κερδοσκόπους. Αὐτὰ θέλουν τὴν λεπτομερῆ ἐξήγησή τους.