Οὐκρανία, νέες διαδηλώσεις

Μὲ μεγάλες διαδηλώσεις στὸ Κίεβο ἡ ἀντιπολίτευση τῆς Οὐκρανίας ἐπιχειρεῖ πρωτοφανῆ ἐπίδειξη δυνάμεως, καθὼς πολιορκεῖται τὸ δημαρχεῖο καὶ ἄλλα δημόσια κτίρια∙ οἱ συγκεντρώσεις εἶναι μαζικὲς καὶ ἡ Ἀστυνομία τηρεῖ ἀμυντικὴ τακτικὴ κι ἀποφεύγει τὶς προκλήσεις, μετὰ τὴν βίαιη διάλυση τῶν συγκεντρωμένων στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας τῆς πρωτευούσης. Αἴτημά τους εἶναι ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς καταδίκασε τὰ γεγονότα τοῦ Σαββάτου καὶ ὑποσχέθηκε τὴν σύντομη ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ οἱ διαδηλωτὲς ζητοῦν τώρα τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου καὶ τῆς κυβερνήσεώς του. Οἱ διαδηλώσεις θυμίζουν τὴν πορτοκαλὶ ἐπανάσταση τοῦ 2004, ἐὰν ἔχουν συνέχεια τὴν ἐπιτυχία τῆς σημερινῆς πανεργατικῆς ἀπεργίας∙ ἀπομένει ἡ ἀντίδραση τῶν ὀπαδῶν τοῦ προέδρου, ρωσικῆς καταγωγῆς πληθυσμοῦ τῶν ἀνατολικῶν καὶ ἐκβιομηχανισμένων περιοχῶν τῆς χώρας. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ Οὐκρανία διέρχεται νέα περίοδο ἀναταραχῆς.