Ἀκραῖα φαινόμενα κακοκαιρίας καὶ πάλι

Τὰ ἀκραῖα φαινόμενα τῆς κακοκαιρίας ἔπληξαν καὶ πάλι τὴν χώρα, λίγες μέρες μετὰ τὰ προηγούμενα τῆς Ρόδου∙ θύμα αὐτὴν τὴν φορὰ ἦταν ἡ πόλις τοῦ Ἄργους, μὲ ἀνυπολόγιστες καταστροφές∙ τοπικὸς κυκλῶνας ἐπίσης προκάλεσε καταρρακτώδη βροχή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πλημμυρίσουν οἱ δρόμοι καὶ τὰ σπίτια τῆς πόλεως. Οἱ γηραιότεροι δὲν θυμοῦνται τέτοια βροχόπτωση, ἐνῶ μιὰ γυναῖκα πνίγηκε, καθὼς πλημμύρισε τὸ ὑπόγειο δωμάτιό της ὅπου κοιμόταν∙ παρόμοια φαινόμενα, ἀλλὰ σὲ μικρότερη ἔνταση, παρατηρήθηκαν καὶ στὴν Ζαχάρω. Ἡ συχνότης τῶν ἀκραίων καιρικῶν συνθηκῶν, ἀγνώστων στὴν περιοχή μας, πείθει, ὅτι πρόκειται γιὰ ραγδαία ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, μὲ ἄγνωστες τὶς διαστάσεις της∙ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου πλήττει μᾶλλον καὶ τὴν κλειστὴ θάλασσα τῆς Μεσογείου. Παύει νὰ εἶναι ὁ ἐπίγειος παράδεισος…