Τρόικα, πολιτικὴ παρέμβαση

Ἡ αὐριανὴ συμμετοχὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ κογκλάβιο τῶν Ἐπιτρόπων ἀποβλέπει στὴν ἀναζήτηση πολιτικῆς λύσεως στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα∙ οἱ ἐμπειρογνώμονες ἐπιμένουν σὲ κάποια θέματα, ἄρση πλειστηριασμῶν πρώτης κατοικίας, φορολογία ἀκινήτων, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποδέχεται ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Δύο εἶναι τὰ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἡ τρόικα ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τακτικὴ τῆς τετραετίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση, κι ὁμολογεῖ μετὰ ὅτι, ἔκανε λάθος∙ δεύτερον, τὶς ἴδιες καὶ χειρότερες ἐπιφυλάξεις εἶχε γιὰ τὸν τρέχοντα προϋπολογισμό, ἀλλὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνέρχεται μᾶλλον στὸ ἕνα δις εὐρὼ καὶ ἡ ἀνάκαμψη ἀρχίζει. Ἡ κυβέρνηση γνωρίζει πολὺ καλύτερα τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ χάσει ἡ οἰκονομία μας τὴν καλὴ ψυχολογία∙ ἔχει πολλοὺς συμμάχους ὁ πρωθυπουργός, καὶ κυρίως στὸ Βερολίνο. Δὲν πλέκει τυχαία τὸ ἐγκώμιο τῶν ἐπιτυχιῶν μας ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε∙ γνωρίζει ἄριστα τὴν γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν.