Γαλλία, Ἐμμανουέλα Κοσσὲ

Οἱ Γάλλοι Οἰκολόγοι ἐξέλεξαν τὴν νέα γραμματέα τους, τὴν Ἐμμανουέλα Κοσσέ, σὲ ἀντικατάσταση τῆς Σεσὶλ Ντυφλὸ ποὺ παραμένει ὑπουργὸς Περιβάλλοντος στὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ ἡ νέα καὶ ὡραία οἰκολόγος ὑπόσχεται τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ κινήματος καὶ τὴν ἀνάληψη δράσεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν τόσων οἰκολογικῶν προβλημάτων τῆς χώρας. Στὴν πράξη ἐπιδιώκεται ἡ διαφοροποίηση τοῦ κινήματος ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ ἡ ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, ὥστε νὰ συγκρατήσει τοὺς ψηφοφόρους του καὶ νὰ προσελκύσει μέρος τῶν διαρροῶν ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα οἱ ὁποῖες αὐξάνονται, λόγῳ τῆς κρίσεως∙ ἡ τεράστια πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, σὲ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα γιὰ Γάλλο πρόεδρο, συνοδεύονται κι ἀπ’ τὴν διαφυγὴ τῶν ὀπαδῶν του πρὸς πολλὲς κατευθύνσεις.