Κίνα, Ἰνδίες στὸ διάστημα

Ἡ ἀποστολὴ τῶν διαστημικῶν ὀχημάτων ἀπ’ τὴν Κίνα καὶ τὶς Ἰνδίες σημαίνουν νέα ἐποχὴ γιὰ τὶς δύο μεγάλες χῶρες, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀνταγωνισμὸ στὴν προηγμένη τεχνολογία∙ ἡ Κίνα ἔστειλε τὸ πρῶτο της διαστημικὸ ὄχημα γιὰ τὴν Σελήνη, ἐνῶ δορυφόρο γύρω ἀπ’ τὸν Ἄρη οἱ Ἰνδίες. Οἱ ἔρευνες τῶν δύο ἀποστολῶν ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτελεῖα τους, ὅπως καὶ γιὰ ἐκεῖνα τρίτων χωρῶν, ἀλλὰ περισσότερο μετρᾶνε γιὰ τὴν τεχνολογικὴ πρόοδο τῶν δύο ἀσιατικῶν δυνάμεων∙ ἤδη στοὺς κλάδους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας οἱ δύο χῶρες προηγοῦνται αἰσθητὰ τῶν δυτικῶν ἀνταγωνιστῶν τους, ἐνῶ οἱ κινεζικὲς κυρίως ἑταιρεῖες ἔχουν προωθήσει ἀρκετὰ τὴν διείσδυσή τους στὶς δυτικὲς ἀγορές. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, στοὺς κλάδους τῆς προηγμένης τεχνολογίας οἱ ΒΡΙΚΣ ἀναδεικνύονται πρωταθλητές, μὲ τὴν κυριαρχία τους στὶς φτωχὲς χῶρες Ἀσίας, Ἀφρικῆς καὶ Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ αἰσθητὴ παρουσία στὴν Δύση.