Ταϋλάνδη, ἀπειλὴ ἐμφυλίου

Ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ἐμφυλίου πολέμου βρίσκεται ἡ Ταϋλάνδη, καθὼς οἱ διαδηλωτὲς ἔχουν ἀποκλείσει τὸ πρωθυπουργικὸ μέγαρο καὶ ἔχουν δώσει διήμερη προθεσμία στὴν πρωθυπουργὸ νὰ παραιτηθεῖ∙ ἡ Yingluck Shinawatra, σὲ συνέντευξη τύπου χθὲς δήλωσε ὅτι εἶναι πρόθυμη νὰ παραιτηθεῖ ἢ νὰ προκηρύξει γενικὲς ἐκλογές, ἀρκεῖ αὐτὰ νὰ γίνουν, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπολιτύσεως ζήτησε τὴν ἄμεση παραίτηση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ λαϊκὸ συμβούλιο, ἀλλὰ ἡ πρωθυπουργὸς ἀπέρριψε τὴν πρόταση αὐτή∙ ἡ Yingluck Shinawatra κέρδισε τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2011, ἀλλὰ δὲν ἔλυσε τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ προκάλεσε ἔντονη δυσαρέσκεια στὸν κόσμο. Ἀπ’ τὶς τριήμερες συγκρούσεις ἔχουν σκοτωθεῖ τέσσερα ἄτομα καὶ τραυματισθεῖ 130, ἀλλὰ χθὲς ἦταν μειωμένη ἡ προσέλευση στοὺς δρόμους.