Τρόικα, πρόβλημα Βρυξελλῶν

Σὲ ἐσωτερικὸ πρόβλημα τῆς Εὐρωζώνης μετατρέπεται πλέον ἡ στάση τῆς τρόικα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ ἐμμονὴ τῶν ἐμπειρογνωμόνων στὴν λήψη αὐστηρῶν μέτρων, ὅπως γιὰ τοὺς πλειστηριασμοὺς καὶ τὰ ἀκίνητα, πείθει τοὺς πάντες, ὅτι κάτι ἄλλο ἐπιδιώκουν, ὅταν μάλιστα ταυτίζονται πλήρως μὲ τοὺς εἰδικοὺς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Δὲν ἔχουν ἐκνευρισθεῖ μόνο οἱ Γερμανοί, ἀλλὰ καὶ ὁ σοσιαλιστὴς Χάνες Σβόμποντα, ὁ ὁποῖος εἶχε ζητήσει νὰ μὴν ἀναλάβει τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ χώρα μας∙ τώρα ζητάει τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῆς τρόικας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Τὰ κυκλώματά τους στὶς Βρυξέλλες ἐντοπίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι, καὶ ἀναθεωροῦν τὴν ἄποψή τους γιὰ πολλά.