Ἐπικύρωση συμφωνίας ΤΑΡ

Ἡ Βουλὴ προχώρησε χθὲς στὴν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ΤΑΡ, ὁπότε ἀνοίγει καὶ πρακτικὰ ὁ δρόμος γιὰ τὴν κατασκευή του∙ οἱ ἐπενδύσεις προβλέπεται ὅτι θὰ ἀνέλθουν σὲ ἑνάμισυ δις εὐρὼ καὶ δεκάδες χιλιάδες θέσεις ἐργασίες, μαζὶ μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἐντάσσεται ἡ χώρα, ὡς διαμετακομιστικὸς κόμβος πρὸς τὴν Εὐρώπη, στὸ διεθνὲς ἐνεργειακὸ σύστημα∙ μετὰ τὴν ὑπονόμευση ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση πρὸ τετραετίας τοῦ ἀγωγοῦ Southstream καὶ τοῦ ἀγωγοῦ πετρελαίου Πύργου, Ἀλεξανδρουπόλεως, ἡ Ἑλλὰς εἶχε ἀπομονωθεῖ σχεδὸν παντελῶς. Ἡ δυναμικὴ ἀλλάζει πλέον, διότι διανοίγονται οἱ προοπτικὲς καὶ γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο τοῦ Ἰσραὴλ, τῆς Κύπρου καὶ τοῦ δικοῦ μας.