Οὐκρανία, Ταϋλάνδη ταύτιση

Οἱ ἐξεγέρσεις στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Ταϋλάνδη ἔχουν κάποια κοινὰ χαρακτηριστικά, ὡς πρὸς τὴν δράση τῶν ἐξεγερθέντων∙ προχώρησαν, μὲ συγκροτημένες ὁμάδες βάσει σχεδίου, στὴν κατάληψη κυβερνητικῶν κτιρίων ἐξ ἀπροόπτου, μὲ δυναμικὸ τρόπο, ἐνῶ ἐμπροσθοφυλακὴ ἦταν συνήθως κουκουλοφόροι∙ ἡ Ἀστυνομία καὶ στὶς δύο χῶρες φάνηκε ὅτι αἰνφιδιάσθηκε, καθὼς δὲν ἔδειξε ὅτι ἦταν ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση παρομοίων περιστατικῶν. Στὴν πραγματικότητα αἰφνιδιάσθηκαν οἱ μυστικές τους ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες δὲν διέθεταν πληροφορίες γιὰ τὰ σχέδια αὐτά, διότι δὲν καταστρώνται πρόχειρα τόσο μεθοδευμένες ἐνέργειες∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀμφότερες οἱ κυβερνήσεις ἐμφανίζονται ἀνυποχώρητες, ἀλλὰ ὁ χρόνος θὰ δείξει ὥς πότε. Γιὰ τὴν Οὐκρανία γνωρίζουμε, ὅτι ἡ πορτοκαλὶ ἐπανάσταση τοῦ 2004, δὲν ἦταν καὶ τόσο αὐθόρμητη∙ ἕνας ἐξόριστος Ρῶσος κροῖσος εἶχε χρηματοδοτήσει τὸν ἐφοδιασμὸ καὶ τὴν τροφοδοσία τῶν διαδηλωτῶν∙ μάλιστα ἐκκρεμεῖ ἀγωγή του στὰ ἀγγλικὰ δικαστήρια γιὰ ἀποζημίωση 250000000 δολλαρίων ἀπ’ τὴν Οὐκρανία.