Ἐμπορικὴ χρήση τῶν drones

Ἡ μεγάλη ἑταιρεία μεταφορῶν Amazon σχεδιάζει τὴν χρησιμοποίηση μικρῶν μὴ ἐπηνδρωμένων ἀεροπλάνων γιὰ τὴν μεταφορὰ ἐμπορευμάτων μέσα στὶς πόλεις∙ οἱ κατασκευαστὲς τῶν drones ἔχουν ὑποβάλει προτάσεις γιὰ τὴν κατασκευὴ μικρὴ σκαφῶν, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς μετακινήσεώς τους σὲ ἀστικὰ κέντρα καὶ θὰ προσγειώνονται καὶ ἀπογειώνονται καθέτως πάνω σὲ ταράτσες ἢ μικρὲς πλατεῖες, θὰ παραδίδουν τὰ ἐμπορευματοκιβώτιά τους καὶ θὰ ἐπιστρέφουν. Ἡ ἰδέα θεωρεῖται ἐπαναστατική, διότι ἐξοικονομεῖται χρόνος, χρῆμα καὶ μειώνεται σημαντικὰ ἡ κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων σὲ ὧρες αἰχμῆς. ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ περισσότερα ἐμπορεύματα∙ ὅλες οἱ ἀεροναυπηγικὲς βιομηχανίες ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ σχέδια αὐτά. Ἡ δική μας ΕΑΒ συνεργάζεται πλέον μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα κατασκευῆς drones καὶ μάλιστα μὲ σημαντικὴ συμμετοχὴ στὸ λογισμικό τους.