ΗΠΑ, Τόκυο, χαμηλοὶ τόνοι

Τὴν διατήρηση χαμηλῶν τόνων πρὸς τὴν Κίνα, γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ ἐναερίου χώρου της στὰ νησιὰ Ντιαογιοῦ, ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἰαπωνία ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος∙ ἡ ἐπίσκεψη ἀποβλέπει στὴν ἁπάλυνση τῶν ἰαπωνικῶν ἀντιδράσεων καὶ στὴν ἀποφυγὴ θερμῶν ἐπεισοδίων ἀπ’ τὶς δύο μεγάλες δυνάμεις τῆς Ἀσίας. Ἡ Οὐάσιγκτον, μετὰ τὶς πρῶτες ἀντιδράσεις, ζήτησε ἀπ’ τὰ ἀεροσκάφη της ὅπως ὑποβάλλουν σχέδια πτήσεως πρὸς τὶς κινεζικὲς ἀρχές, ἂν καὶ δηλώνουν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν τὰ τετελεσμένα γεγονότα∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν ἦταν καθυσηχαστικὸς πρὸς τοὺς Ἰάπωνες, ἀλλὰ εἶναι ἄλλο ζήτημα ἐὰν ἦταν καὶ πειστικός, διότι ἡ ἰαπωνικὴ κυβέρνηση γνωρίζει ὅτι, ἔτσι ἐπιβάλλονται τὰ τετελεσμένα γεγονότα. Ἀλλὰ γνωρίζει ἐπίσης πολὺ καλὰ ὅτι, δὲν ἔχει κανένα περιθώριο ἄλλων ἐπιλογῶν στὴν σημερινὴ συγκυρία.