Συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας μὲ Ρωσία

Μὲ τὴν ὑπογραφὴ σειρᾶς ἀμυντικῶν συμφωνιῶν ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἀμύνης στὴν χώρα μας∙ πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη ἐπίσκεψη Ρώσου ἐπισήμου, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοὺς δύο προηγούμενους μῆνες. Οἱ Σεργκέι Σεϊγκοῦ καὶ ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ὑπέγραψαν συμφωνίες γιὰ τὴν συμπαραγωγὴ πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν βελτίωση ἐκείνου ποὺ ἔχει ἡ χώρα μας, πρὸς ἀνταπόκρισή του στὶς νέες συνθῆκες∙ ἡ συνεργασία ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν στρατηγικῆς σημασίας σχέσεων τῶν δύο χωρῶν, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι ζήτησαν τὸν ἐλλιμενισμὸ σὲ ἑλληνικοὺς λιμένας πολεμικῶν της τοῦ στόλου τῆς Μεσογείου. Μετὰ τὴν ἀποτυχία στὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Μόσχα ἀποκαθίστανται στὰ ἐπίπεδα τῆς ἐποχῆς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ.