Καποδιστριακό, συντεχνία

Στὴν προάσπιση τῶν συντεχνιακῶν τους συμφερόντων ἐπιδόθηκε ἡ Σύγκλητος τοῦ Καποδιστριακοῦ, καθὼς ζήτησε τὴν ἀνάκληση τῆς πειθαρχικῆς διώξεως κατὰ τοῦ πρυτάνεως καὶ διάλογο μὲ τὸ ὑπουργεῖο∙ τὀ δίμηνο τῆς παραλύσεως τοῦ Πανεπιστημίου, δὲν εἶχαν λάβει καμμία πρωτοβουλία, παρὰ δικαίωναν τὸν ἀμπελοφιλόσοφο καὶ τὶς θεατρικές του ἐπιδόσεις εἰς Παρίσιους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ὁμαδικῆς παραιτήσεώς τους, κάποτε… Τὸ Καποδιστριακὸ παραμένει τὸ μόνο ἵδρυμα ἐκτὸς λειτουργίας, ἀφοῦ καὶ στὸ Πολυτεχνεῖο λειτουργοῦν κανονικὰ οἱ περισσότερες σχολές∙ ἡ προστασία τῶν ἀνθρώπων τους καὶ ἡ ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τῆς Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει τὸ πρῶτο ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς χώρας, ἐνῶ οἱ ἄλλοι καθηγητές του διακρίνονται μὲ τὴν σιωπή τους. Τὰ παιδιὰ χάνουν τὸ ἑξάμηνο, ἀλλὰ οἱ Πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι εἶναι οἱ μεγάλοι χαμένοι, ὅταν δείχνουν δουλικὴ συμπεριφορά∙ ἡ εὐαισθησία καὶ ἡ σεμνότης συμπληρώνει τὸ ἦθος τῶν καθηγητῶν. Καλῶς ὁ ὑπουργὸς παρέπεμψε τὸν πρύτανη στὸ Πειθαρχικό.