Ἔκδοση κλασικῆς γραμματείας

Στὴν ἔκδοση τῆς κλασσικῆς γραμματείας, ἑλληνικῆς καὶ ἄλλης, καὶ στὴν ἀνάρτησή της στὸ διαδίκτυο προχωράνε οἱ ἐκδόσεις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Βατικανό∙ πρόκειται γιὰ μνημειῶδες ἔργο, διότι θὰ καταστήσει προσιτὴ σὲ ὅλους τὶς βάσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ. Ἐὰν μάλιστα προχωρήσουν καὶ στὴν ἔκδοση τῶν χειρογράφων τῶν ὑπογείων τῆς Ἁγίας Ἕδρας, τότε ἡ συνεισφορά τους στὴν παγκόσμια σκέψη θὰ εἶναι ἱστορική, ὅταν ἰδιαιτέρως συνοδευθεῖ αὐτὴ κι ἀπ’ τὴν ἀνάγνωση τῶν παλαιοτέρων κειμένων, μὲ τὴν σύγχρονη τεχνολογία, ὅσων βρίσκονται στὰ παλίμψηστα τοῦ Βατικανοῦ. Πολλὲς περγαμηνὲς κι ἄλλα χειρόγραφα συσσωρεύονται στὶς ἀποθῆκες ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν Σταυροφόρων∙ εἶναι καιρὸς γιὰ τὴν καινοτομία αὐτὴ τοῦ πάπα Φραγκίσκου.