Ἀλλαγὲς διεθνοῦς οἰκονομίας

Οἱ ἀλλαγὲς στὴ διεθνῆ οἰκονομία εἶναι βαθύτατες τὶς τελευταῖες δεκαετίες κι ἀκόμα περισσότερο τὰ τελευταῖα χρόνια, ὄχι μόνο στὴν παραγωγική της ὑποδομή, μετὰ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ἀλλὰ καὶ στὶς καθημερινὲς συναλλαγές της∙ τὸ ρεμίνμπι ἔχει γίνει τελευταῖα τὸ δεύτερο νόμισμα στὶς τραπεζικὲς καὶ πιστωτικὲς συναλλαγὲς παγκοσμίως μετὰ τὸ δολλάριο, ὑποσκελίζοντας τὸ εὐρώ. Δύο εἶναι οἱ λόγοι, ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῶν συναλλαγῶν στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, μὲ κέντρο τὴν Κίνα καὶ ἡ ἀντίστοιχη μείωση τῶν ἀτλαντικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν∙ δεύτερος, εἶναι ἡ καθιέρωση τῶν μεταρρυθμίσεων ἀπ’ τὸ Πεκῖνο καὶ κυρίως τῆς ἐλευθέρᾶς ἀνταλλαγῆς τοῦ νομίσματός του μὲ ἄλλα νομίσματα. Ἤδη ἡ Σαγκάη ἀνταγωνίζεται γιὰ τὴν πρώτη θέση διεθνῶς, καθὼς οἱ γειτονικὲς χῶρες καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι προστρέχουν στὸ ρεμίνμπι, γιὰ τὶς τρέχουσες συναλλαγές τους καὶ γιὰ ἀποθεματικὸ νόμισμα∙ ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ σημαίνει πολλά, διότι συνοδεύεται καὶ ἀπὸ μεταρρυθμίσεις στὸ ἐσωτερικό της.