Ἀμερική, αἴσθηση παρακμῆς

Στὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη εἶναι διάχυτη ἡ αἴσθηση τῆς παρακμῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅπως καταγράφουν ἔγκυρες δημοσκοπήσεις∙ τὸ 70% τῶν Ἀμερικανῶν πιστεύει ὅτι δὲν προσφέρονται λύσεις γιὰ τὰ μακροχρόνια προβλήματα τῆς χώρας καὶ ὅτι ἀντιθέτως ἐπιδεινώνεται ἡ κρίση σὲ πολλοὺς τομεῖς∙ ταυτοχρόνως πάνω ἀπ’ τὸ 50% ὑποστηρίζει ὅτι χρειάζεται νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα καὶ στὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις, ἀλλὰ τὸ ἴδιο ποσοστὸ ἀμφιβάλλει, στὸ ἂν ὁ πρόεδρός τους ἔχει τὴν τόλμη καὶ τὴν διάθεση νὰ τὶς ἐπιβάλλει. Οἱ δημοσκοπήσεις ἔχουν προκαλέσει ἔντονο προβληματισμὸ στοὺς σοβαροὺς ἀναλυτὲς τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουν προβληθεῖ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή∙ οἱ ἀναλυτὲς ἐπισημαίνουν καὶ τὰ φαινόμενα οἰκονομικῆς κρίσεως σὲ πολλὲς πολιτεῖες καὶ δήμους, ὅπως τοῦ Ντητρόϊτ, ἀλλὰ καὶ προειδοποιοῦν ἐγκαίρως γιὰ τοὺς κινδύνους ἀπ’ τὴν ἐκτίναξη τῆς Γουὼλ Στρήτ, χωρὶς ὅμως νὰ εἰσακούονται ἀπὸ κανέναν.