Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, λόγῳ τῶν ἀπαισιοδόξων εἰδήσεων ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα στὰ 1,3561 δολλάρια καὶ 139,1805 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1213, ἐνῶ σημείωσε ἄνοδο τὸ πετρέλαιο, 112,06. Οἱ δημοσκοπήσεις ποὺ καταγράφουν τὴν αἴσθηση τῶν Ἀμερικανῶν, ὅτι ἡ χώρα τους βρίσκεται σὲ περίοδο παρακμῆς, ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτές, ὅπως καὶ ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε ὑποβληθεῖ προεκλογικὰ σὲ ἐγχείρηση προστάτου∙ ἀντιθέτως ἡ ἐπιβολὴ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ προστίμου 1,7 δις εὐρώ, σὲ ἕξ τράπεζες, Citi, Deutschebank, Royal Bonk of Scotland, JPMorgan, Barclays καὶ Societe Generale, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς χειραγωγήσεως τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων, θεωρήθηκε καλὴ εἴδηση στὶς ἀγορές, διότι ἐκτιμήθηκε ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἀντιδρᾶ κατὰ τῶν κερδοσκόπων καὶ ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἀγορῶν, σὲ σαφῆ μάλιστα διαφοροποίηση ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἐξαρτήσεις τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου.