Γαλλία, μεγάλος ἀσθενὴς

Ὁ μεγάλος ἀσθενὴς τῆς Εὐρώπης ἀπασχολεῖ ὅλο καὶ περισσότερο τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, καὶ κυρίως τὴν Εὐρωζώνη∙ στὸ Παρίσι ὁ πρόεδρος δίδει τὴν ἐντύπωση τῆς ἀμηχανίας καὶ ἀτλομίας μπροστὰ στὰ κρίσιμα προβλήματα τῆς χώρας καὶ στὴν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεώς του νὰ ἀνταποκριθεῖ ἐγκαίρως. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη τῆς ἀμέσου λήψεως δραστικῶν μέτρων, γιὰ τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἀνάταση τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ∙ ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἔχουν τὴν διάθεση καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα οἱ Γάλλοι, ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα τοὺς δυναμικούς οἰκονομικοὺς κλάδους, γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ ἀπουσιάζει ἡ πολιτικὴ καθοδήγηση ἀπ’ τὴν ἡγεσία της. Ἡ ἀποκάλυψη μάλιστα, ὅτι ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε ὑποβληθεῖ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2011 σὲ ἐγχείρηση προστάτου μετρᾶ εἰς βάρος του.