Προϋπολογισμός, ἐπιστροφὴ στὶς ἀγορὲς

Τὴν πρόβλεψη ὅτι τὸ 2014 ἐπιστρέφουμε στὶς ἀγορὲς ἔκανε ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ, μὲ τὴν ὁλοκλήρωσή της αὔριο τὰ μεσάνυχτα μὲ ὀνομαστικὴ ψηφοφορία, μετὰ τὶς ὁμιλίες τῶν ἀρχηγῶν∙ ἡ κυβέρνηση ἐξέρχεται ἀρκετὰ ἐνισχυμένη, διότι καὶ ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα ὁλοκληρώνεται καὶ τὰ ἐγκώμια τῶν μεγάλων ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων ἔρχονται καταιγιστικά, σὰν νὰ ἔχουμε ἀπαλαγεῖ ἀπ’ τὴν κρίση. Χαμένη στὴ συζήτηση εἶναι συνολικὰ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ περισσότερο ἡ ἀξιωματική∙ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται ἐκτὸς θέματος, ἐνῶ ἔχει δημιουργηθεῖ μείζον θέμα μὲ τὸν εἰσηγητή του, διότι ἐμφανίσθηκε νὰ δικαιώνει τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν. Κι ὁ μὲν ὑπουργὸς ἔχει δίκαιο, διότι ἔχει κάνει ἐξαίρετη δουλειά. Αὐτὸς ὅμως βρίσκεται σὲ λάθος κόμμα!