Συμφωνία ἐντὸς ἑβδομάδος

Σὲ συμφωνία ὁδηγεῖται μᾶλλον ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν τρόικα, μετὰ τὶς συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς στὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεών τους σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα∙ ἤδη τὸ πολιτικὸ κλίμα ἐκτονώνεται σταδιακά, ἐνῶ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση βρίσκεται πάλιν ἐκτὸς θέματος, διότι εἶχε ἐπενδύσει πολλὰ στὸ ἀδιέξοδο τῶν διαβουλεύσεων. Στὰ τρία θέματα, πλειστηριασμοί, ἀκίνητα καὶ ἀμυντικὲς βιομηχανίες δίδεται λύση, μὲ τὴν προστασία τῆς πρώτης κατοικίας, τὴν μείωση τῶν συντελεστῶν φορολογίας καὶ τὴν ἐξυγίανση τῶν ἐταιρειῶν ἐν λειτουργίᾳ∙ ἡ ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονόσματος, μᾶλλον ἄνω τοῦ ἑνὸς δις εὐρώ, καὶ τὰ ἐγκώμια τοῦ μεγάλου κεφαλαίου γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς χώρας μας, μέτρησαν ἀρκετὰ ἀποστομωτικὰ στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, τοὺς ἀνθρώπους τους στὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν διαπλοκὴ στὴν χώρα μας, οἰκονομικὴ καὶ πολιτική. Μεγάλο πρόβλημα παραμένει πλέον ἡ ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὶς μνημονιακές τους τροχοπέδες.