Εὐρωζώνη, διάφορες τάσεις

Τὶς αἰσθητὲς διαφορὲς τῶν δύο τάσεων στὴν Εὐρωζώνη ἀνέδειξε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς Βρυξέλλες∙ ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο, ὄχι μόνο ἀναγνώρισε τὶς ἐπιτυχίες τῆς χώρας μας καὶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὶς θυσίες του, ἀλλὰ καὶ χαρακτήρισε δευτερευούσης σημασίας τὶς ἐναπομείνασες διαφορὲς μὲ τὴν τρόικα∙ ἦταν ἀπὸ κείνους ποὺ εἶχαν πολλὲς ἐπιφυλάξεις ἀπ’ τὴν ἀρχὴ γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ στὰ Μνημόνια, ἀλλὰ δὲν τὸν ἄκουγε ἡ τότε σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ τὴν περιπέτεια τῆς τετραετίας τὴν ἔχει ζήσει καθημερινά. Ὁ Γιούριν Νταϊσλμπλάουμ ἀντιθέτως πρόβαλε στὴν ὁλλανδικὴ Βουλὴ τὶς δυσκολὶες γιὰ τὶς τελευταῖες ἐκκρεμότητες μὲ τὴν τρόικα∙ τὰ προβλήματα τῆς ὁλλανδικῆς οἰκονομίας τὰ προσπερνάει, μόνο τὰ ξένα βλέπει.