Χρεωκοπία πόλεως Ντητρόιτ

Ἡ χρεωκοπία τῆς πόλεως τοῦ Ντητρόιτ ἔχει συγκλονίσει τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη καὶ τὴν διεθνῆ σὲ μεγάλο βαθμό∙ τὸ Ντητρότι ἦταν ἡ ἕδρα τῆς ἀμερικανικῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας κι εἶχε προσωποποιήσει τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας στὸν μεσοπόλεμο καὶ τὸ ἀμερικανικὸ ὄνειρο μεταπολεμικά. Οἱ τρεῖς μεγάλες αὐτοκινητοβιομηχανίες εἶχαν τὰ ἐργοστάσιά τους στὴν πόλη τῶν δύο ἑκατομμυρίων κατοίκων, μὲ περισσὸ πλοῦτο, ὅταν καὶ ἡ ὄπερά του ἦταν ἡ μεγαλύτερη στὴν Ἀμερική∙ ἡ παρακμὴ ἄρχισε μὲ τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀμερικανικῆς βιομηχανίας διεθνῶς καὶ τὴν διείσδυση τῆς ξένης, κυρίως τῆς ἰαπωνικῆς, στὴν ἀγορὰ τῆς χώρας. Σήμερα ὁ πληθυσμός της κυμαίνεται γύρω στὶς 800000 κατοίκους, ἐνῶ ἡ ὄπερα καὶ ἄλλα μνημειώδη κτίρια ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ∙ οἱ δημοτικὲς ὑπηρεσίες δουλεύουν, ὅσο δουλεύουν, μόνο στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ἐνῶ στὶς συνοικίες ἐπικρατεῖ τὸ χάος, καὶ πωλοῦνε τὴν πινακοθήκη τους. Οἱ Ἀμερικανοὶ μαθαίνουν τὸ τί σημαίνει χρεωκοπία πόλεως.