Τουρκία, γιὰ μετανάστες

Στὴν ἐπαναπροώθηση τῶν μεταναστῶν στὴν Τουρκία, ἀπ’ τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, συμφώνησε ὁ Ἀχμέτ Νταβούτογλου, μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες∙ ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς ὑπέγραψε τὴν σχετικὴ συμφωνία μὲ τὴν ἁρμόδια Ἐπίτροπο, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν αὔξηση τῶν θεωρήσεων Τούρκων γιὰ τὴν Εὐρώπη. Ἡ συμφωνία αὐτὴ φαίνεται ἀρκετὰ δεσμευτική, διότι, ἐὰν δὲν τὴν τηρήσει ἡ Ἄγκυρα, τότε θὰ κοποῦν ἀμέσως οἱ θεωρήσεις διαβατηρίων τῶν ἐπιχειρηματιῶν κυρίως ὑπηκόων της, οἱ ὁποῖοι πιέζουν ἀσφυκτικὰ γιὰ αὐτές, διότι ἔχουν πολλὲς δουλειὲς μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ πολιτικά, θεωρεῖται σημαντικὴ στροφὴ στὴν πολιτικὴ τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία αἰσθάνεται τὴν ἀπομόνωσή της στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ ξαναθυμᾶται τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρώπη. Ἴσως αὐτὸ σημαίνει καὶ στροφὴ στὴν πολιτική της στὸ Κυπριακὸ πρόβλημα.