Οὐκρανία, παρέμβαση ξένων

Στὸ Κίεβο προσῆλθαν πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὴν ἐτήσια σύνοδο τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀσφαλείας καὶ Συνεργασίας τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου εἶναι πρόεδρος ἡ Οὐκρανία, καὶ προστρέχουν οἱ περισσότεροι στὴν ἐπίδειξη ἀλληλεγγύης πρὸς τὶς διαδηλώσεις∙ ἡ κυβέρνηση δὲν δείχνει καὶ πολὺ ἀνήσυχη, καθὼς δὲν αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν διαδηλωτῶν, παρὰ μειώνεται. Ἡ πρόκληση μείζονος πολιτικοῦ γεγονότος, ὅπως εἶχε γίνει τὸ 2004 καὶ εἶχε ὑποχρεωθεῖ σὲ παραίτηση ἡ κυβέρνηση τοῦ σημερινοῦ προέδρου, δὲν σημειώθηκε∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα, στὶς μεγάλες καὶ πλούσιες πόλεις τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν γίνονται διαδηλώσεις ὑπὲρ τοῦ προέδρου, ἐνῶ καὶ οἱ πανεργατικὲς ἀπεργίες δὲν ἔχουν ἐπιτυχία. Μᾶλλον σὲ ἐκτόνωση ὁδηγεῖται ἡ κατάσταση, καθὼς ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς ἐξασφάλισε πολλὲς οἰκονομικὲς συμφωνίες μὲ τὴν Κίνα, ὡς στρατηγικός ἑταῖρος της.