Ἐπανάληψη δολοπλοκιῶν τῆς διαπλοκῆς

Ἡ ἐπανάληψη τῶν δολοπλοκιῶν τῆς διαπλοκῆς, μὲ τὶς ἴδιες μάλιστα ἐκδοχές, ἀρχίζει καὶ κουράζει ἀφάνταστα τὴν κοινὴ γνώμη∙ τὰ δύο μεγάλα συγκροτήματα ταυτίζονται τώρα ἀπολύτως στὴν παραφιλολογία γιὰ νέα σχήματα στὴν κεντροδεξιά, ἐπαφὲς τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ συμμαχίες γιὰ μεταβατικὲς κυβερνήσεις∙ οἱ παταγώδεις ἀποτυχίες στὶς προηγούμενες προβλέψεις τους, δὲν τοὺς ἔχει φρονηματίσει, οὔτε ἡ παγερὴ ἀδιαφορία τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὶς ἀλγοριθμικὲς ἐπιδόσεις τους. Τὸ ἀπολύτως δεδομένο, ὅτι ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ἐργάζεται νυχθημερὸν γιὰ ἕνα πρᾶγμα, γιὰ τὴν μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Νέας Δημοκρατίας στὶς ἐκλογές, διότι, «χρειάζεται ἡ ἑνωμένη παράταξη γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ τόπου», ἀγνοεῖται προκλητικά∙ εἶναι γνωστὰ αὐτὰ στοὺς συνομιλητές του, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ ἐνδιαφέρεται μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν δεσποτῶν της.