Αἰσιοδοξία συμπολιτεύσεως

Τὴν αἰσιοδοξία τῆς συμπολιτεύσεως καὶ τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπέδειξε ἡ πενθήμερη συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴ Βουλή∙ ὁ κατάλογος ὁμιλητῶν ἐξαντλήθηκε πολὺ νωρίς, καὶ αὐτό, ἐπειδὴ δὲν ἐγράφησαν πολλοὶ βουλευτὲς τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ νὰ μιλήσουν∙ συνήθως ἡ ἀντιπολίτευση βομβαρδίζει τὴν κυβέρνηση στὴ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ προβάλλει τὶς θέσεις της. Συνέβη τὸ ἀντίθετο, μίλησαν περισσότεροι κυβερνητικοὶ βουλευτές, οἱ ὁποῖοι ἀποδέχθηκαν τὸν τόνο αἰσιοδοξίας τοῦ πρωθυπουργοῦ τους∙ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἀπέτυχε καὶ πάλι καὶ στὴν πλατεῖα Συντάγματος. Στὴν συγκέντρωση τῆς ΓΣΕΕ καὶ τῆς ΑΔΕΔΥ δὲν μαζεύτηκαν ἑκατὸ ἄτομα, δηλαδὴ οὔτε τὰ μεγάλα στελέχη τῶν συνδικαλιστικῶν τους παρατάξεων δὲν ἔδωσαν τὸ παρόν∙ τὴν πλήρη διάλυση τῶν συντεχνιῶν προαναγγέλλει τὸ γεγονός.