Συμφωνία διεθνοῦς ἐμπορίου

Τελικά, μετὰ ἀπὸ πολυετεῖς καὶ πολύπονες διαπραγματεύσεις ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ἐμπορίου, κατέληξε σὲ συμφωνία γιὰ τὴν μερικὴ ἀπελευθέρωση τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου∙ οἱ 157 χῶρες μέλη του ἀνακοίνωσαν στὸ Μπαλὶ τῆς Ἰνδονησίας τὸ εὐχάριστο ἀποτέλεσμα, ὁπότε αἴρονται πλέον τὰ δασμολογικὰ ἐμπόδια στὰ περισσότερα προϊόντα. Εὐνοημένες ἐμφανίζονται οἱ φτωχὲς ἀγροτικὲς χῶρες, διότι καταργοῦνται οἱ δασμοὶ γιὰ τὶς ἐξαγωγές τους, ὅπως καὶ τῶν πρώτων ὑλῶν∙ οἱ μεγάλες χῶρες δέχθηκαν τὴν ἄρση τῶν προστατευτικῶν μέτρων καὶ τὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων παγκοσμίως. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας εἶναι ἡ δυσκολώτερη φάση, κυρίως ἀπ’ τὶς μεγάλες ἐξαγωγικὲς χώρες ἀγροτικῶν προϊόντων, Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Καναδᾶ, Αὐστραλία, Ἀργεντινή, Βραζιλία, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, διότι οἱ ἔμμεσες ἐπιδοτήσεις εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα, ὅταν μάλιστα οἱ ἐξαγωγὲς αὐτὲς συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν οἰκονομική τους ἰσορροπία, ἐνῶ οἱ ἀγρότες τους ἀσκοῦν ἰσχυρὴ πολιτικὴ ἐπιρροή∙ ἐντὸς τριετίας ἀναμένεται ὁλοκλήρωση τῆς ἐφαρμογῆς της.