Κίεβο, μεγάλη συγκέντρωση

Ἡ ἐπίδειξη δυνάμεως τῆς ἀντιπολιτεύσεως στὸ Κίεβο δὲν ἀπέδωσε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα∙ ἦταν μεγάλη ἡ χθεσινὴ συγκέντρωση, ἀλλὰ ἀρκετὰ κατώτερη τῶν ἐξαγγελιῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, γιὰ ἕνα ἑκατομμύριο κόσμο, ἐνῶ οἱ ἀνατολικὲς ρωσόφωνες ἐπαρχίες στηρίζουν ἐμφανέστατα τὸν Βίκτωρα Νικήτοβιτς. Ἡ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως δὲν φαίνεται εὔκολη, καθὼς ὁ πρόεδρος ἐξασφάλισε σημαντικὴ βοήθεια ἀπ’ τὴν Κίνα, μὲ τὶς στρατηγικῆς σημασίας σχέσεις τους καὶ τὴν ἀπορρόφηση τῶν ἀγροτικῶν της προϊόντων, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν Ρωσία γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας τῶν ἀνατολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων περιοχῶν∙ οἱ ἀντίπαλοι τοῦ προέδρου εἶναι Καθολικοὶ τὸ θρήσκευμα, σλαβικῆς καταγωγῆς, ἐνῶ καὶ οἱ περιοχές τους εἶναι φτωχὲς κι ἐξαρτοῦν τὴν ἐπιβίωσή τους ἀπ’ τὰ ἔσοδα τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν. Ἡ ἱστορικὴ πλευρὰ βαρύνει ἐπίσης, ἐπειδὴ οἱ Καθολικοὶ εἶχαν συνεργαστεῖ μὲ τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα στὸν πόλεμο, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοιξοι στήριξαν τὸ μεγάλο ἀνταρτικὸ κίνημα τῆς χώρας.