ΣΥΡΙΖΑ, προβληματικὴ συγκατοίκησή τους

Ἡ ἀναμέτρηση τῶν δύο κορυφαίων συνιστουσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προσέλαβε πλέον τὴν μορφὴ ἀνοικτοῦ πολέμου, καθὼς ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἀμφισβητεῖ τώρα εὐθέως τὶς θέσεις τοῦ προέδρου, γιὰ τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν διατήρηση στὸ εὐρώ∙ ἡ ἀρχὴ ἔγινε τὴν Κυριακή, μὲ παρέμβαση τοῦ Κοινοβουλευτικοῦ Ἐκπροσώπου στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν κατάθεση τῶν θέσεών τους ἐγγράφως. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέφυγε ἀπαντῆσαι, ἀλλὰ ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης συνέχισε χθὲς στὰ τηλεπαράθυρα, μὲ μοναδικὴ ἀπάντηση ἄλλων κορυφαίων στελεχῶν, ὅτι ἡ συγκατοίκηση γίνεται δύσκολη∙ πολλοὶ διερωτῶνται πιά, ἐὰν εἶναι δυνατὴ κοινὴ κάθοδος ἀκόμη καὶ στὶς εὐρωεκλογὲς ὡς ἑνιαῖο σχῆμα∙ ἄλλοι, μὲ πλούσια ἐμπειρία στὰ πολιτικά μας πράγματα, ἀναζητοῦν τὶς ἐπιπτώσεις, ἔστω καὶ μόνο τῆς ἀναμετρήσεως, στὴν δυναμικὴ καὶ στὸ μωσαϊκὸ τῆς ἀριστερᾶς.