Λύση σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο

Στὴν λύση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο ὁδηγεῖται τὸ θέμα μὲ τὴν τρόικα, καθὼς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ εἶναι σαφέστατη ἡ ἀντιπαράθεση εὐρωπαϊστῶν καὶ ἀτλαντιστῶν∙ ἡ διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν πολεμική της κατὰ τῆς Ἑλλάδος, μὲ διάφορες προφάσεις, ἐνῶ διαθέτει καὶ τὴν σύμπραξη τοῦ Ὁλλανδοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὁ ὁποῖος μόνο μὲ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας του δὲν ἀσχολεῖται∙ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ὅμως ἦταν σαφέστατος, κατὰ τὴν προσέλευσή του στὸ Γιούρογκρουπ, ὅτι, «ἔχει σημειώσει πολὺ μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν προβλεφθεῖσα πρόοδο ἡ Ἑλλάς», καὶ ὅτι παραμένουν κάποια προβλήματα, ἀλλὰ ἡ λύση θὰ δοθεῖ, «πρὶν ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς εὐρωπαϊκῆς προεδρίας». Ἐπαναλαμβάνεται στὴν πράξη τὸ περυσινὸ ἔργο, ἀλλὰ ὥς κακὴ κωμωδία, μὲ μοναδικὸ συμπαραγωγὸ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκὴ καὶ τοὺς παράγοντες τοῦ Χρηματιστηρίου∙ αὐτοὶ παραμένουν δοῦλοι τῶν ὑπερατλαντικῶν κερδοσκόπων κυρίων τους κι ἀδυνατοῦν νὰ παραδεχθοῦν ὅτι, ἀπέτυχαν τόσο οἰκτρὰ στὴν Ἑλλάδα.