Καποδιστριακό, συντεχνίες

Σὲ πόλεμο μὲ τὶς συντεχνίες τῆς Κουμουνδούρου ἐξελίσσεται ἡ λειτουργία τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου, καθὼς λίγες δεκάδες στελεχῶν της ἐκβιάζουν ψηφοφορίες καὶ καταλαμβάνουν τὶς σχολές, ὄπως τὴν Νομική∙ τὸ ἵδρυμα εἶναι στὴν πράξη ἀκέφαλο, ἐνῶ ὁ ἀμπελοφιλόσοφος πῆρε προθεσμία γιὰ τὴν ἄλλη Δευτέρα γιὰ νὰ ἀπολογηθεῖ, ἐνῶ οἱ καθηγητές του διακρίνονται γιὰ τὴν δειλία τους καὶ τὴν εὐθυνοφοβία τους. Ὅλα τὰ ἄλλα Πανεπιστήμια τῆς χώρας, ὅπως καὶ τὸ Πολυτεχνεῖο, λειτουργοῦν κανονικὰ πλέον, ἀφοῦ καὶ ἡ Ὁμοσπονδία τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων ἀποφάσισε τὴν ἀναστολὴ τῶν κινητοποιήσεων∙ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεῖ τὸ Καποδιστριακὸ ὡς προπέτασμα γιὰ τὴν οἰκτρὴ ἐμφάνισή του στὴ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἐκρηκτικὴ διάσταση τῶν ἐσωτερικῶν του συγκρούσεων. Τὴν ἀπογοητευτικὴ ἔκπτωση τῶν καθηγητῶν τοῦ πρώτου Πανεπιστημίου τῆς χώρας ἀποτυπώνει τὸ πρόβλημα∙ διδάσκουν στὰ παιδιά μας αὐτοὶ οἱ ἀκέφαλοι.