Ἀπόδοση τιμῆς στὸν Μαντέλα

Οἱ Νοτιοαφρικανοὶ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἀφρικανοί, θρηνοῦν τὸν μεγάλο ἡγέτη τους∙ ἔγχρωμοι καὶ λευκοὶ τοῦ ἀποδίδουν τὴν ὕστατη τιμὴ στὸν Νέλσωνα Μαντέλα, ἐνῶ αὔριο στὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία νὰ παραβρεθοῦν ὀγδόντα τουλάχιστον ἡγέτες ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ὁ λαὸς ἀναγνωρίζει τὸ ἐθνικό του ἔργο καὶ τὴν συμφιλίωση τῶν δύο κοινοτήτων, μετὰ τὸ ἀπαρτχάιντ, τὸ χειρότερο σύστημα φυλετικῶν διακρίσεων στὴν ἱστορία∙ μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή του, ἀφοῦ ἔμεινε 27 ὁλόκληρα χρόνια στὶς φυλακές, ζήτησε τὴν εἰρηνικὴ συμβίωση τῶν ἐγχρώμων μὲ τοὺς λευκούς, παρὰ τὰ ὅσα εἶχαν ὑποφέρει ἐπὶ δεκαετίες οἱ πρῶτοι, ὡς ἁπλοὶ δοῦλοι. Κι ἐπέτυχε στὴν ἀποστολή τους, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ὅπως συμβαίνει συνήθως στὶς περιπτώσεις αὐτές.