Τοῦ συμφέροντος αἰσθόμενοι

Οἱ Ἀθηναῖοι ἀπεδέχθησαν τὰ μέτρα τοῦ Σόλωνος, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες πλουσίων καὶ πενήτων, ποὺ ζητοῦσαν πολὺ περισσότερα∙ αὐτὴ εἶναι ἡ ψυχολογία τοῦ λαοῦ, πάντα νὰ ἀναζητάει κάτι περισσότερο, «Καίτοι φησίν, ὡς, εἴ τις ἄλλος ἔσχε τὴν δύναμιν»∙ καίτοι λέγουν, πώς, ἂν κάποιος ἄλλος εἶχε τὴν ἴδια ἐξουσία. «Οὔτ’ ἂν κατέσχε δήμον οὔτ’ ἐπαύσατο/»∙ δὲν θὰ συγκρατοῦσε τὸν λαὸ κι οὔτε θὰ σταματοῦσε. «Πρὶν ἂν ταράξας πῖαρ ἐξέλῃ γάλα»∙ πρὶν ἀνακατώνοντας τὸ γάλο βγάλει τὸν ἀφρό, ἐπιβάλει δηλαδὴ τυραννία. «Ταχὺ μέντοι τοῦ συμφέροντος αἰσθόμενοι καὶ τὰς ἰδίας αὐτῶν μέμψεις ἀφέντες ἔθυσάν τε κοινῇ»∙ γρήγορα ὅμως ἀντιλήφθηκαν τὸ συμφέρον τους καὶ ἀφοῦ ἄφησαν στὴν ἄκρη τὰ παράπονά τους, ἔκαναν ἀπὸ κοινοῦ θυσία. «Σεισάχθειαν τὴν θυσία ὀνομάσαντες»∙ καὶ ὀνόμασαν τὴν θυσία σεισάχθεια. «Καὶ τὸν Σόλωνα τῆς πολιτείας διορθωτὴν καὶ νομοθέτην ἀπέδειξαν»∙ καὶ ἀνακήρυξαν τὸν Σόλωνα μεταρρυθμιστὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ νομοθέτη.