Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς παρατάσεως τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομική τους πολιτικὴ σὲ Εὐρωζώνη καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1.3722 δολλάρια καὶ 141,4250 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν μαζὶ χρυσός, 1228,50, καὶ πετρέλαιο, 111,04. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ μεγαλυτέρου κινεζικοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τοὺς τελευταίους μῆνες, 33,5 δις δολλάρια, προκάλεσε ἀρκετὴ αἰσιοδοξία στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ὅπως καὶ ἡ ἀπελευθέρωση τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, γιὰ διαμόρφωση τοῦ μεταξύ τους ἐπιτοκίου, ἀνάλογα πρὸς τὴν προσφορὰ καὶ τὴν ζήτηση∙ ἡ Κίνα ἐφαρμόζει στὴν πράξη τὶς μεταρρυθμίσεις της στὴν ἀγορὰ συναλλάγματος καὶ στὶς πιστωτικὲς συναλλαγές. Στὴν Εὐρώπη ἀναμένεται ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς άγορᾶς ἐντὸς τοῦ ἑπομένου ἔτους. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὴν νέα γερμανικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή τους στὶς συνθῆκες τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἤδη ἡ Μπούνετσμπανκ ἀναθεώρησε στὸ 0,5% τὴν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ, ἀπὸ 0,3% προηγουμένως.