Οὐκρανία, πόλεμος φθορᾶς

Σὲ πόλεμο φθορᾶς τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐξελίσσεται ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία∙ οἱ προχθεσινὲς διαδηλώσεις στὸ Κίεβο ἦταν μεγάλες, ἀλλὰ κατώτερες τῆς προετοιμασίας τῶν ὀργανωτῶν καὶ ἐκείνων τοῦ 2004∙ ἡ ἀποχώρηση διαδηλωτῶν ἀπ’ τὴν κεντρικὴ πλατεῖα εἶναι σημαντική, ἐνῶ οἱ προκλήσεις, ὅπως τὸ γκρέμισμα τοῦ ἀγάλματος τοῦ Λένιν, εἶχαν ἀρνητικὴ ἀπήχηση, παρὰ τὴν μικρὴ δύναμη τῶν κομμουνιστῶν στὴ χώρα. Ὁ κύριος λόγος εἶναι ἡ σταθερὴ στήριξη στὸν πρόεδρο ἀπ’ τὶς ἀνατολικές, πλούσιες, ὀρθόδοξες καὶ ρωσόφωνες ἐπαρχίες, οἱ ὁποῖες δὲν συμμερίζονται τὶς ἀντιδράσεις τῶν δυτικῶν, πτωχῶν καὶ καθολικῶν περιοχῶν∙ τὰ κύρια προβλήματα τῆς χώρας εἶναι ἡ ὑπερχρέωσή της, ἡ ἀξιοποίηση τῶν πλουσίων ἐδαφῶν της, κυρίως ἀπ’ τὴν Κίνα, καὶ ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῆς βιομηχανίας, συμπληρωματικῆς μὲ τὴν ρωσική.