Γάλλια, Κεντρικὴ Ἀφρικὴ

Ἡ Γαλλία συνεχίζει τὴν εἰρηνευτικὴ ἀποστολή της στὶς πρώην ἀποικίες της στὴν Ἀφρική∙ ἔτσι, μὲ τὴν στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὸ Μαλὶ τὴν περασμένη Ἄνοιξη, ἄρχισε νέα ἐπέμβαση στὴν δημοκρατία τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, ὅπου ἡ εἰσβολὴ ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων ἔφθασε μέχρι τὴν πρωτεύουσα Μπανγκουί, ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Κονγκό. Οἱ χιλιάδες νεκροὶ ἀπ’ τὶς σφαγὲς τῶν ἀμάχων κείτονταν στοὺς δρόμους, ἐνῶ οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις ἐπείγοντν γιὰ τὸν ἐνταφιασμό τους, πρὸς ἀποτροπὴν ἐπιδημιῶν∙ ἤδη ἔχουν ἀναπτυχθεῖ 1600 Γάλλοι στρατιῶτες εἰδικῶν δυνάμεων, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐνῶ ἀναμένονται ἐνισχύσεις ἀπὸ γειτονικὲς ἀφρικανικὲς χῶρες. Ἡ Γαλλία κερδίζει σὲ κύρος στὴν μαύρη ἤπειρο καὶ διεθνῶς, ἂν καὶ αὐτὸ δὲν μεταφράζεται στὸ πρόσωπο τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ τοῦ ὁποίου ἡ δημοτικότης καταρρέει συνέχεια κάθε μήνα.